2020 yılı 2. Grup Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ankara’da düzenlendi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi gereğince 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde sınav ve belgelendirme kuruluşlarının değerlendiricilerine yönelik seminerlerin 2020 yılı 2. Grup Semineri Bayındır Memur-Sen MESYET İktisadi İşletmesi koordinasyonuyla Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenmiştir.

Seminer açılış konuşmalarını Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can TUFANOĞLU, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan TÜRKYILMAZ, Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Hüseyin ÖZTÜRK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN gerçekleştirmiştir.

Açılış konuşmalarında ortak görüş olarak ülkemizde mesleki yeterliliğe ihtiyaç duyulan her alanda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin iş dünyasının muhakkak ilk olarak talep ettiği, mesleklerin bir nevi ehliyeti olan bir belgeye dönüştüğünü belirtmiş ve ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarında da mesleki yeterlilik belgesini zorunlu hale getirerek uygulama alanlarında mesleki yeterliliğe haiz kişilerin görev almasına öncülük ettiğini ifade etmişlerdir.

MYK olarak kalite güvencesi sağlanmış uluslararası akreditasyona sahip bir sistem eşliğinde ülkemizin nitelikli ve belgeli işgücünün tesis edilmesi ve ülkemizin küresel ekonomide rekabet edilebilirliğinin yükseltilmesi çerçevesinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam edildiği ve bu noktada değerlendirici, karar verici ve iç doğrulayıcı olarak görev alan kişilerin kalite güvencesi sağlanması açısından kilit personel olduğunu belirtilmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan seminerde Sınav ve Belgelendirme Dairesi Birim Koordinatörü Abdullah ÖZDEMİR, MYK Uzmanı Mustafa ÖZGEN ve MYK Uzman Yardımcısı Didem TUNÇ 'un sunumları ile devam edilmiş ve Ulusal Yeterlilik Sistemi, ölçme ve değerlendirme teknikleri iç doğrulama ve yetkilendirilme kriterleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur.