ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ

İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma kalite geliştirmeye ilişkin uygulamalar çerçevesinde, kendisine verilen talimatlara göre silvikültürel faaliyetler kapsamında; gençleştirme ve bakım yapma ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.

Bu ulusal yeterlilik, Orman Üretim İşçisi çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Orman Üretim İşçisi Aday Bilgilendirme Formu
Orman Üretim İşçisi Belgelendirme Programı